Ik denk, net als jij, dat voor jouw bedrijf alles mogelijk is!
Kim van Dam Organisatieontwikkeling
  • Eindelijk peace of mind
    Met structuur en rust
  • Lagere kosten, hogere kwaliteit
    Met grip op je bedrijf
  • Je beste jaar ooit!
    Met orde boven chaos
By - Kim van Dam

Een Strategiekaart Om Doelen Te Stellen

Volgens mij zou iedere ondernemer of ieder management team voor het bepalen van doelen prima aan de slag kunnen gaan met een strategiekaart. Een strategiekaart is een visuele weergave van de belangrijkste drivers van succes van een organisatie. De strategiekaart laat zien op welke manier doelen en plannen met elkaar verbonden zijn.

Met je missie en visie formuleer je de belangrijkste drijfveren voor je organisatie. Je geeft daarmee aan waarom je doet wat je doet en wat je ermee wilt bereiken. 

In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een strategiekaart die gebaseerd is op vier verschillende pijlers: financiële doelen, klantdoelen, procesdoelen en groeidoelen. Op zich een prima model behalve dat samenwerking met andere partijen, zoals leveranciers, onder bedrijfsprocessen valt. Volgens mij is samenwerking voor de meeste organisaties zó belangrijk dat dit een aparte pijler zou moeten zijn.  

Voorbeeld: De strategiekaart van ASML

ASML is een Nederlands hightechbedrijf en de belangrijkste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scanners, die worden gebruikt bij het maken van chips. Hun klanten zijn veelal chipproducenten.

Ik gebruik de strategiekaart van ASML als voorbeeld zodat je ziet hoe zoiets in de praktijk wordt gebruikt. Wellicht brengt het je op ideeën voor je eigen bedrijf. Ik heb de afgelopen jaren vaak gezien dat de missie en visie van een bedrijf, en de onderliggende doelen, niet altijd duidelijk zijn.

De strategiekaart van ASML komt uit hun jaarverslag van 2017. Ik begin met de visie en missie. Je visie is eigenlijk je hoogste doel. Wat wil je bereiken? Je missie is waarvoor je staat. Waarom doe je wat je doet?

De visie van ASML

“We leven in een wereld waarin halfgeleider technologie overal is en helpt om de meest complexe uitdagingen in de maatschappij aan te pakken.”

De missie van ASML

“We dragen bij aan dit doel door producten en diensten te maken die onze klanten in staat stelt om de patronen te definiëren waar geïntegreerde circuits uit bestaan. En we verbeteren continu de capaciteiten van onze producten waardoor onze klanten meer waarde kunnen leveren tegen lagere kosten.
 
Door onze producten goedkoper en krachtiger te maken, helpen we om halfgeleider technologie aantrekkelijker te maken voor een grotere range van producten en diensten. Hierdoor kunnen de zorg-, energie-, mobiliteit-, en entertainmentsector verder ontwikkelen.”

De strategiekaart van ASML

Bron: ASML

Bovenstaande strategiekaart geeft niet direct de doelen van ASML weer maar je kunt ze er wel uit afleiden.

“Make it work” komt overeen met de leer- en groeipijler. Op dit vlak stelt ASML bijvoorbeeld doelen voor hoeveel ze willen uitgeven aan innovatie en hoeveel training medewerkers jaarlijks krijgen.

“Make it well” komt overeen met de klantdoelen. ASML meet de klanttevredenheid om te bepalen of ze hun doelstellingen halen.

“Make it together” staat gelijk aan de pijler samenwerking. Het gaat bijvoorbeeld over doelen met betrekking tot leverancierstevredenheid en kennis delen.

“Make it worth it” gaat over financiële doelen. Dit zijn bijvoorbeeld omzet- en margedoelstellingen.

“Make us grow” is gericht op de interne organisatie en gaat over doelen rondom medewerkerstevredenheid en veiligheid.

Weet jij exact wat de missie en visie van je bedrijf is? Waarom ben jij je bedrijf ooit gestart en welke waarden zijn voor jouw belangrijk? Als je dit voor jezelf duidelijk hebt, kun je dit ook gemakkelijker uitdragen. Klanten en andere relaties hebben dan het gevoel dat wat je doet “klopt” met waar je voor staat.

In de strategiekaart van ASML kun je zien dat alles met elkaar samenhangt. Uit de strategiekaart blijkt wat belangrijk is en waar de focus op wordt gelegd.

Ik kan me voorstellen dat het aan de hand van dit artikel in eerste instantie misschien lastig is om het voorbeeld te vertalen naar je eigen bedrijf. Toch is het goed om erover na te denken wat je hier zelf mee kunt. Omdat ik écht denk dat het opstellen van een strategiekaart (of iets soortgelijks) ieder bedrijf verder kan helpen. Het biedt structuur en houvast. Overigens heb ik natuurlijk ook nagedacht over mijn visie en missie! Je vindt ze hier.

Wil je graag een keer sparren over het maken van een strategiekaart en kijken of ik hier misschien iets in kan betekenen? Laat maar weten!

Ook als je opmerkingen of aanvullingen hebt op dit artikel, of als je je ervaringen met me wilt delen, hoor ik het overigens graag. Reageer op dit artikel of stuur me een mailtje. Ik ben heel benieuwd!

Kim@kimvandam.com of 06 5333 1819.

Geef een reactie

Your email address will not be published.
*
*