Ik denk, net als jij, dat voor jouw bedrijf alles mogelijk is!
Kim van Dam Organisatieontwikkeling
  • Eindelijk peace of mind
    Met structuur en rust
  • Lagere kosten, hogere kwaliteit
    Met grip op je bedrijf
  • Je beste jaar ooit!
    Met orde boven chaos
By - Kim van Dam

Dennis Reus – Business Controller

Dennis Reus - Business Controller
Kim heeft voor de organisatie, zowel met het team als met de diverse rapportages en modellen, een goede basis gelegd en ik heb er alle vertrouwen in dat ik van daaruit weer mooie vervolgstappen kan zetten.

Kim heeft haar functie van Business Controller prima aan mij overgedragen. Doordat de taken en verantwoordelijkheden binnen het team voor iedereen duidelijk zijn, konden wij ons focussen op overdracht van de wat lastigere werkzaamheden zoals de projectbewaking/het onderhanden werk en het opstellen van de maandelijkse financiële rapportage. Naast overdragen van haar werkzaamheden heeft Kim mij (en ook de directie) meer stuurinformatie gegeven door nog een aantal extra rapportages/modellen te ontwikkelen. Hier was behoefte aan maar eerder ontbrak de tijd ontbrak om dit goed uit te werken.

We zijn nu onder andere beter in staat om te sturen op ons banksaldo. Er is een model ontwikkeld waar duidelijk te zien is hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel geld er wordt uitgegeven en waaraan. In het model is ook een begroting opgenomen waardoor we maandelijks, op basis van onze laatste inzichten, het banksaldo voor het komende jaar goed kunnen onderbouwen.

Daarnaast heeft Kim een brutowinstrapportage opgesteld waardoor we duidelijker in kaart hebben hoe de verschillende afdelingen presteren. Als laatste is er een rapportage gemaakt voor de afdeling Service en Onderhoud zodat ik de werkvoorraad op die afdeling kan monitoren en erop kan sturen dat mogelijke achterstanden zo snel mogelijk weggewerkt worden.

Elk model en elke rapportage is gebruiksvriendelijk opgesteld, met duidelijke handleidingen en goede controles. Ook voor de maandafsluiting is een duidelijke handleiding / stappenplan opgesteld.